Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

(1 edit) (+1)

oyun kötü olmuş daha iyisini beklerim :) daha güzel oyunlar beklerim

daha iyisini yaptım zaten önceki hali çok kötü biliyorum çünkü o kod bilmediğim zamanlardı

gttest i tercih ederim 0.1.0 yerine :)