A downloadable game for Windows

gang türk

(punch is not here yet u need to push)

yes gang beasts but mor ebad

Download

Download
GT 0.1.0.rar 21 MB
Download
gttesttt.rar 15 MB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

(1 edit) (+1)

oyun kötü olmuş daha iyisini beklerim :) daha güzel oyunlar beklerim

daha iyisini yaptım zaten önceki hali çok kötü biliyorum çünkü o kod bilmediğim zamanlardı

gttest i tercih ederim 0.1.0 yerine :)